วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โกงชิปเกมไพ่ โปกเกอร์ ใช้งานได้ครับ

ดาวโหลดที่  http://file2.uploadfile.biz/i/IDIMMEIIEDIDXX


ลองใช้กันดู โกงชิปได้

Cabal GM Command โปรใช้คำสัง ของ GM CABAL

โหลดที่ http://file2.uploadfile.biz/i/IDIMMEIIEDEVDE
ใช้กับเซิฟจริง เค้าว่างั้นHotkeys on your keyboard:

 • F1,F2,F3,F4 = Changes your skill bar (you can also do it from the little arrows near the BAR number).
 • Cltr+ (F1,F2,F3,F4,F6,F7,F8,F9,F10) = Automatically execute the Macro you wrote (or the default one) in Options --> Macro.
 • Print Screen (Prt Sc, Prt Sc SysRq)= Takes a screen of the game in .jpg format, saved in C:\....\(GameMaster.com)\CabalOnline\Screenshots
 • Scroll Lock = If clicked one time takes off from your monitor all windows [also skillbar and HP/MP/SP bar], if clicked two times takes off also your character. Click again to have back everything.
 • 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,',ì = Starts the skill positionated on the skill bar.
 • Alt+ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,',ì) = Starts the skill positionated on the skill bar (second line).
 • PageDown = Adjusts your camera view.
 • Arrow Keys= Changes view (while in free camera view).
 • +,- (numpad) = Zooms in/out.
 • 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 (num) = Starts the skill positionated on the skill bar.
 • / (numpad) = Opens automatically the Chat with a slash, in the "W" (whisper) state.
 • Enter (numpad) = Opens the Chat.
 • Backspace = Deletes the last letter wrote in the chat field.
 • Tab = Shows the map (while you keep it pressed).
 • Caps Lock = Writes every letter in Caps automatically.
 • Shift= Writes every letter in Caps (while you keep it pressed).
 • Alt= Shows all titles and names (while you keep it pressed).
 • Spacebar = Picks up items from the floor.
 • Enter = Opens the Chat.
 • W,A,S,D = Moves your character up, left, down and right.
 • Ctrl + U = Shows ftp (Frames per second).
 • R = Shows Premium items.
 • T = Shows Quest panel.
 • U = Shows Soul Ability.
 • I = Shows Inventory.
 • O = Shows Option panel.
 • P = Shows Party panel.
 • H = Shows Help window.
 • J = Shows Jukebox panel.
 • K = Shows Skill panel.
 • L = Shows Mail window.
 • X = Shows your Temporary Inventory.
 • C = Shows Character panel.
 • B = Shows Buddy window.
 • N = Shows Maps window.
 • F = Shows Crafting panel.
 • Y = Shows Merchant panel.

Note: some keys might be different on your keyboard, like "ì". I used the italian keyboard as an example.

Other Keys is not used in the game, except for typing obviously.


Mouse actions:

 • Show details (when the cursor is placed over the objective).

Left click:
 • Drag and drop items.
 • Pick up items.
 • Select items/Characters.
 • Select answers on quests.
 • Move your character until the point clicked (if you click on the floor).
 • On a character name in chat, gives you some options such as whisper, chat, etc.

Right click:
 • Ctrl + Right click on an item: links that item.
 • Adjust camera (if in free view).
 • When clicked on a name or char, it automatically opens the Chat in "W" (whisper) position, with the name of the character clicked. You can use it also from chat.
 • Shift + Right Click: Separates stacked items (in inventory).
 • When used on items in inventory, automatically equips them.
 • When used on equipped Board summons it.
 • When used on Transmuter/Potions/Return stone actives it.
 • Used on Skill bar actives the skill.

Mouse wheel:
 • Zoom in/outYou have to know that in the open chat you can also use some commands, they ALL start with the slash symbol: /
In the list below, every word in caps means that you have to change the word with the correlated name.


Commands ingame:

 • /n TEXT = Writes in normal chat.
 • /w CHARNAME TEXT= Writes in whisper.
 • /p TEXT = Writes in party.
 • /g TEXT = Writes in guild.
 • /t TEXT = Writes in trade.
 • /l TEXT = Writes in shout (everybody on channel will see you).
 • /c TEXT = Writes in chat channel.
 • /time= Gives you the time on server (GMT) (userfull for TG and CA).
 • /follow (and select a char) = Follows the character.
 • /buddy CHARNAME = Requests buddy.
 • /party CHARNAME = Requests party.
 • /block CHARNAME = Puts in block list.
 • /dance = Starts dance 1.
 • /guild = Opens guildboard.
 • /dance2= Starts dance 2.
 • /filter (word)= Makes you look at shouts with only the "word" in it. It's case sensitive.
 • /sync = If used while dancing, automatically synchronizes your dance with the nearest dancer.
 • /bi1 (if warp is allowed) = Warps to Bloody Ice [first warp].
 • /bi2 (if warp is allowed) = Warps to Bloody Ice [second warp].
 • /ds1 (if warp is allowed) = Warps to Desert Scream [first warp].
 • /ds2 (if warp is allowed) = Warps to Desert Scream [second warp].
 • /gd1 (if warp is allowed) = Warps to Green Despair [first warp]
 • /gd2 (if warp is allowed) = Warps to Green Despair [second warp]
 • /pl1 (if warp is allowed) = Warps to Port Lux [first warp]
 • /pl2 (if warp is allowed) = Warps to Port Lux [second warp]
 • /fr1 (if warp is allowed) = Warps to Fort Ruina [first warp]

Note: if you use only "/x" where is x is one of the chat channels (whisper, chat, guild, etc), it will automatically switch default channel in x.